Türkiye’nin İlk Melek Yatırım Ağı

Fazla Gıda

Fazla gida

2015 yılında Birleşmiş Milletler 2030 yılına kadar erişilmesi amacı ile 17 Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Hedef konusunda karar aldı. Bu karara Birleşmiş Milletler’in yanı sıra hükümetler ve özel sektör firmaları da katıldı ve destek verdi.

Fazla Gıda 2015 yılında kurucuları Olcay Silahlı ve Arda Eren’in İklim Eylemi’ne yönelik teknoloji tabanlı bir girişim ile çözüm bulma amacı ile fikir olarak ortaya çıkmıştır. Gıda Atığı kaynaklı oluşan karbon salınımı İklim Değişikliği’ne sebep olan karbon salınımının %8’ini oluşturmaktadır. Gıda tedarik zincirinde oluşan gıda atığının 2030 yılına kadar %50 azaltılması için teknoloji tabanlı çözümler oluşturmak amacı ile yola çıkan kurucularımız, 2016 yılında Fazla Gıda’yı resmi olarak kurarak özel sektörde konu üzerinde farkındalık yaratma çalışmalarına başlamış ve etki odaklı bir girişim olarak 2030 Sürdürülebilir Küresel Hedefler’ine dikkat çekmek ve yeni girişimlerin oluşması konusunda örnek oluşturmayı hedeflemiştir.

Gıda Atığı’nı önlerken diğer iki önemli Küresel Hedef olan Sorumlu Üretim ve Tüketim ile birlikte Açlığa Son hedeflerini de çözerek dönüşüm ekonomisi oluşturma konusunda niyetini ve sağladığı altyapı ile başarılı örnekleri ortaya çıkartan Fazla Gıda, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı(UNDP) tarafından desteklenen Accelerate 2030 Hızlandırma Programı’na seçilen dünyadan 9 etki odaklı girişimdem biri seçilmiş ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından organize edilen 2017 Cenevre Sosyal Fayda Zirvesi’nde Türkiye’den tek temsilci olarak yer almıştır.

Günümüzde sosyal sorunların çözümü için Devlet Kurumları ya da Dernek ve Vakıfların tek başına tüm sorunlar ile başa çıkmasının mümkün olmadığı görüşü ve kar amacı güden işletmelerin de en az dernek ve vakıflar kadar sorumlu olduğu düşüncesi ile iş yapış şekillerini sosyal sorumlu şekilde değiştirmeleri ya da kurmaları gerektiğini düşünerek bu konuda örnek olmak misyonu ile çalışan FazlaGıda, sadece Türkiye’de değil Dünya’da da etkin şekilde Gıda Atığı ve Açlık ile mücadelede sağladığı teknoloji altyapısı ile çözüm üretmektedir.

Birleşmiş Milletler, 2030’a giden yolda küresel hedeflere ulaşılabilmesi için Etki Odaklı Girişimlerin önemini vurgulamakta olup, Fazla Gıda 2030 yılına kadar hizmet verdiği özel sektör iş ortaklarının gıda atığı kaynaklı karbon salınımını %50 azaltmayı hedeflemekte ve bu konuda gerekli adımları atarak hedefine ulaşma konusunda kararlıdır.

FazlaGıda, sağlayacağı sürdürülebilir finansman model geliri ile Gıda Atığını Önleyen Teknoloji Çözümleri ve Gıda Bankacılığının gelişimine yatırım yapma vizyonu ile kurulmuş olup aynı zamanda paydaşlarına iyi bir işten gelir elde etme imkanı tanımaktadır.