Görkem Oktay

11 yıl bankacılık ve 5 yıl girişim sermayesi fonu yöneticiliği tecrübesi ile 2016 yılında Mora Capital’ı kuran Görkem Oktay, kurumsal hayatındaki yatırımlar dışında yurtiçinde ve yurtdışında teknoloji ve internet alanında hem melek yatırımcı hem de kurucu ortak olarak birçok girişimde bulunmuştur. Görkem Oktay, Stanford Üniversite'sinde İşletme Yüksek Lisans (MBA), Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Ekonomi bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır.

With 11 years of banking and 5 years of Private Equity management experience, Gorkem Oktay founded Mora Capital in 2016. Gorkem, other than his investments in his corporate roles, founded and made angel investments in several companies in internet and technology areas. Gorkem has MBA degree from Stanford Graduate Schoold of Business and has BSC in Economics from Middle East Technical University.