Catherine Dilmener

2012 yılında İstanbul Üniversitesi Ekonomi bölümü, 2015 yılında ise Bilgi Üniversitesi Interaktif Pazarlama master programı mezunu olan Catherine, 2015 yılından beri Galata Business Angels yönetim ekibinde pazarlama ve girişimci- yatırımcı ilişkileri alanında görev yapmaktadır. GBA’dan önce Dijital Büro İstanbul’da medya planlama alanında tecrübe kazanırken, markalar için dijital mecraların yapısına uygun kampanyalar geliştirdi. Ayrıca DBI öncesinde IBM Hazine Departmanı’nda bir yıllık tecrübesi bulunuyor.

She graduated from Istanbul University Department of Economics in 2012 and received M.A. degree from Bilgi University Interactive Marketing in 2015. She has been working in the area of marketing and entrepreneur-investor relations as a member of Galata Business Angels, GBA, management team since 2015. Before GBA, she gained experience on digital media at Dijital Büro İstanbul, DBI, and developed appropriate campaigns for brands related to their digital channels. Before DBI, she also had one year experience in IBM’s Treasury Department.