GBA Founders Society

GBA'dan yatırım alan girişimlerin kurucularının bir araya geldiği toplantılardır. Bu toplantılarda kurucular birbirleriyle benzer yollardan geçmiş oldukları için edindikleri tecrübeleri paylaşırlar.